2 thoughts on “Dammegard Issues Urgent Warning For Europe: ‘Massive, massive, massive” attacks planned for Oct 23-24”

  1. Jag lyssnade nyligen på Dammegård i Göteborg. Har också lyssnat på honom vid ett tidigare tillfälle. Han fängslar – man skulle kunna lyssna på honom hur länge som helst.
    De indicier eller bevis som han lägger fram är väldigt övertygande. Han vänder upp och ner på allt som man trodde var oantastliga fakta.
    Han är älskvärd, trevlig och han har humor.
    Om inte det han säger är sant så är han världens skickligaste illusionist och manipulator.

Leave a Reply

Your email address will not be published.